Eberspächer v českých zemích
Firma Eberspächer měla úzké kontakty s plzeňskou Škodou, tehdejším průmyslovým gigantem Rakouska-Uherska, již před první světovou válkou. V období první republiky, tedy v letech 1918 až 1938, se kontakty rozvíjely standardním způsobem, jak bylo mezi sousedními vyspělými evropskými zeměmi tehdy obvyklé. Za války a stejně tak po komunistickém puči  Československu v roce 1948 bylo po normálnosti veta. Je proto podivuhodné, že se i v této době spolupráce rozšířila, a to zvláště v sedmdesátých a osmdesátých letech. Mělo to své logické důvody, jak uvidíme dále. Ba co víc, došlo i na kooperaci. Spolupracovat v dobách socialismu s firmou na Západě, nota bene ve Spolkové republice Německo, a dokonce vyrábět komponenty do jejích výrobků, bylo něco téměř nepředstavitelného. Za celou éru našeho budování komunismu se takové případy daly spočítat na prstech jedné ruky. Jedním z nich byla spolupráce s Eberspächerem. Řada důvodů, abychom se na tuto causu podívali zblízka.
Společnost WEMA v Praze – léta třicátá
Ve firemním archivu Historeum Eberspächer se dochovaly tři výkresy, které potvrzují, že na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století měla společnost v Praze svoji vlastní pobočku i dílny. Na výkresu z 25. dubna 1930 je uvedeno „WEMA speciální dílny na netmelené skleněné střechy Eberspächer a spol. Praha“. Jednalo se o plány základů a přízemí středně velké dílny (plány
č. 560 a, 561 a).

Další výkres pochází ze září 1936 (bez označení). Přibližuje řešení domu pro firmu WEMA Ing. Dub a spol. v Praze XIII, Staré Strašnice č. p. 1056. Přízemní stavba sloužila jako správní a projekční kancelář.

Rekonstruované budovy WEMA dodnes v Praze stojí. Světlíky a nosná část střechy se ani po tři čtvrtě století nezměnily

Výkresy pražské dílny WEMA z dubna 1930
——————————————————————————————
     
zavřít